De presentatie van Bert Bevers' nieuwe dichtbundel Andere taal in de Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Consience aan het Conscienceplein in Antwerpen trok veel belangstellenden. Familie en kennissen, en veel bevriende dichters (Vera Alexander Beerten, Piet Brak, Ferre Denis, Frank De Vos, Annemarie Estor, Albert Hagenaars, Agnes Hagnos, Pierre Magis, Mark Meekers, Roger Nupie, Paul Rigolle, Tony Rombouts, Annmarie Sauer, Fred Schwyvek, Wim van Til, Rose Vandewalle, Renée Van Hekken, Paul Vincent, Gert Vingeroets, Kees Wagtmans, Rudy Witse) en beeldend kunstenaars (André Gouzu, Ron Scherpenisse, Kas Stuart, Bert Timmermans, Gerrit Westerveld). Richard Foqué leidde de bundel in, Björn Schmelzer verzorgde met een select deel van zijn meesterlijk ensemble Graindelavoix de muzikale intermezzi en Bert Bevers zelve las (Zie foto hierboven) in die prachtige ruimte voor uit Andere taal. Onderstaande impressie van de voorstelling van de bundel bevat foto's van - en zij worden bedankt! - Danny Braem, Albert Hagenaars, Veronic Scherpenisse-Booij-Liewers en Vera Seppion.